ป้ายกำกับ: ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน