เช็ควิธีลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร 600 ต่อเดือนวิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th

กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง

กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนเด็กแรกเกิด

ใส่รหัสยืนยันภาพ

กดค้นหาข้อมูล

#เงินอุดหนุนบุตร600

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง