สินเชื่อสิบหมื่น กรุงไทย อนุมัติใน 5นาที ไม่ต้องค้ำประกัน วงเงินสูงสุด 500,000บาท ผ่อนนาน 60 เดือน#สินเชื่อ#สินเชื่อสิบหมืน#กรุงไทย

E-mail : kengleo@gmail.com
Facebook fanpage :
Instagram : kengpilot
Tiktok : kengpilot
line :

สินเชื่อสิบหมื่น ธนาคารกรุงไทย
วงเงินอนุมัติ 5 เท่า สูงสุด 500,000 บาท ผ่อนนาน 60 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นเจ้าของกิจการร้านค้า ที่ทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และเป็นลูกค้า ที่ผ่านเกณฑ์การคัด
เลือกของธนาคาร
2. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน และมีการทำธุรกรรมครั้งล่าสุด
ภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ
3. มีธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บาท
4. ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT, แอปฯ ถุงเงิน หรือ Krungthai
Connext เท่านั้น
5. ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง