สินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการหรือร้านค้าสมัครได้ทุกอาชีพของธนาคารกสิกรไทยสนใจ091-7632726ไอดีไลน์jj2488สินเชื่อธนาคารกสิกรไทยสำหรับเจ้าของกิจการหรือร้านค้าที่มีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านอาชีพอิสระค้าขายออนไลน์ ที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนในกิจการที่มีบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6เดือน มีประวัติทางการเงินดีไม่ติดล่าช้าหรือแบล็ดลิส การเดินบัญชีต้องเดินทุกเดือนติดต่อกัน
สมัครได้ทั้วประเทศ
อาชีพอิสระที่เป็นตัวแทนต่างๆที่มีทวิ 50
1.อายุงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
2.เดินบัญชี ธนาคารย้อนหลัง 6เดือน รายได้ต่อเดือน 20,000บาทขั้นไป
3.มีเอกสารประกอบคือ 50 ทวิ รายเดือนหรือรายปี
และมีการยื่นเสียภาษี ภงด. 90/91

อาชีพอิสระที่ไม่มีหน้าร้านค้าขายทั่วไปแต่มีตัวสินค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า
1.ค้าขายมาเกิน 1ปี
2.มีบัญชีธนาคารย้อนหลัง6 เดือนขึ้นรายได้ต่อเดือน 20,000บาทขั้นไป
3.ถ้ามีสินค้าหรือร้านที่ถ่ายรูปได้ถ่ายมาด้วย

ธุรกิจ/ร้านค้าหรือเจ้าของกิจการที่มีใบจดทะเบียนหรือไม่มีก็ได้
1.อายุกิจการ 1 ปีขึ้นไป
2.เดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6เดือน รายได้ต่อเดือน 20,000-50,000บาทขั้นไป
3.มีสัญญาเช่า/จดทะเบียน (ถือหุ้น 20%ขึ้นไป)ถ้ามีแนบมาคะ
4.สามารถส่งสเตทเม้นท์ 6 เดือนเพื่อ varify รายได้เบื้องต้นได้

ธุรกิจออนไลน์
1.อายุกิจการ 1 ปีขึ้นไป
2.เดินบัญชี ย้อนหลัง 12เดือน
3.มีหน้าร้านที่สต็อกสินค้า
4.มีเว็ปไซค์หรือเพจที่อ้างอิงอายุกิจการได้
5.สามารถส่งสเตทเม้นท์ 12 เดือนเพื่อ varify รายได้เบื้องต้นได้
เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
2.ถ้ามี(ทะเบียนการค้า) แนบมาถ้าไม่มีก็สัญญาเช่า ถ้าไม่มีตัวสินค้าที่ขาย
3.สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร
4.สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน
5.หน้าสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย (ต้องมีถ้าอนุมัติไว้โอนเงินกลับมา)
สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ไอดีไลน์ jj2488 หรือสอบถามที่ 091-7632726

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง