สินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ดอก 0.1% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่บอร์ด ธ.ก.ส. สั่งเร่งขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งพักหนี้ต้นเงินกู้เกษตรกร 1 ปี ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร ผู้กู้เงินสินเชื่อฉุกเฉิน 6 …

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง