สินเชื่อฉุกเฉินธกส วงเงิน 50,000บาท ผ่อนนาน 12เดือน ลดต้นลดดอก smart cash ธกส#สินเชื่อฉุกเฉิน#สินเชื่อ#ธกส

E-mail : kengleo@gmail.com
Facebook fanpage :
Instagram : kengpilot
Tiktok : kengpilot
line :

สินเชื่อส่วนบุคคล Smart cash ธนาคาร ธกส
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. จัดทำ สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. Smart Cash วงเงินกู้สูงสุด 5 หมื่นบาท เป็นสินเชื่อเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินด้วยความจำเป็นในครัวเรือน ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบ โดยขอได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้นเพื่อตอบสนองความจำเป็นในครัวเรือน ที่มาพร้อมวงเงินสูงสุด 50,000 บาท และสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ได้ตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยคิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ นอกจากนี้ด้านกำหนดให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ท่านทำสัญญา หากท่านสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม

จุดเด่นสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. Smart Cash
– เป็นสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงรายละ 50,000 บาท
– ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 1 ปี
– คิดอัตราดอกเบี้ย MRR
– การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
– คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ
– เบิกเงินง่ายเพราะสามารถเบิกได้ผ่านบัตร ATMและ บัตร Debit ธ.ก.ส.
– มีการแจ้งเตือน เงิน เข้า ออก ทันที ผ่านระบบ SMS Alert

วิธีสมัครสินเชื่อเงินด่วนทันใจ A Cash
ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน หรือ Call Center : 02-555-0555

เงื่อนไขสำหรับการขอสินเชื่อ
สินเชื่อนี้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่

1. ที่ดินจำนอง ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง
2. บุคคล 2 คนค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท
3. ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท
จำนองสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คน ค้ำประกัน

วงเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท
สามารถเบิกถอนได้หลายครั้ง ตามวงเงินที่มีอยู่
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย = MRR ต่อปี
คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง