สรุปลำดับจ่ายเงินเยียวยา ม.33, ม.39, ม.40 | คนชนข่าว | 21 ก.ค. 64เนื่องจากมีการใช้มาตรการปิดธุรกิจในเขตพื้นที่สีแดงเข้มและมีมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาทั้งลูกจ้างและนายจ้าง รวมถึงคนที่ทำอาชีพอิสระ สามารถติดตามได้ในรายการ …

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง