สรุปมาตรการเยียวยาโควิด-19 รอบล่าสุด ใครได้อะไรบ้าง : ช็อตเด็ด #ถกไม่เถียงเปิดมาตรการเยียวยาโควิด รอบล่าสุด ช่วย “ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ” ฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ลดผลกระทบเคอร์ฟิว-ล็อกดาวน์ ในพื้นที่สีแดงเข้ม พร้อมเปิดวิธีขึ้นทะเบียน ม.40 รับเงินเยียวยา 5000 บาท

วันที่ 14 ก.ค.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษก ศบศ. ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ถกไม่เถียง” ทางช่อง 7HD ดำเนินรายการโดย ทิน โชคกมลกิจ ถึงมาตรการการเยียวยาของภาครัฐ ต่อผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการผ่านระบบ Video Conference ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ 10 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยรายละเอียดสำคัญดังนี้

1. มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับลูกจ้างและกิจการใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม

1.1 ขอบเขตของกิจการที่ได้รับการเยียวยา

กลุ่มที่ 1: 9 หมวดกิจการ (เพิ่มเติมจากเดิม 4 หมวด) ประกอบด้วย 1) ก่อสร้าง 2) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3) ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ 4) กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 5) ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์ 6) ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8) กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 9) ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

กลุ่มที่ 2: 5 กิจการของถุงเงิน (เพิ่มเติมจากเฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่ม) ประกอบด้วย 1) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 2) ร้าน OTOP 3) ร้านค้าทั่วไป 4) ร้านค้าบริการ 5) กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

1.2 ระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือ: 1 เดือน (อาจมีการขยายต่อตามสถานการณ์)

1.3 รายละเอียดของการเยียวยา แบ่งตามกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

1. ลูกจ้าง ม.33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจะจ่ายเงินเยียวยาให้ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุด 10,000 บาท

2. นายจ้าง ม. 33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจะจ่ายให้ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อราย สูงสุดไม่เกิน 200 คน

3. สำหรับผู้ประกันตนตาม ม. 39 และ 40 รัฐบาลจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้ 5,000 บาทต่อคน

4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท (ตามข้อ 3)

5. ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามข้อ 1 และ 2

6. ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท (ตามข้อ 3)

7. ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” 5 หมวด ภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ที่ “มีลูกจ้าง” ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามข้อ 1 และ 2

8. ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” 5 หมวด ภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ที่ “ไม่มีลูกจ้าง” ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท (ตามข้อ 3) รวมทั้งสิ้นภายใต้กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท

กลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ครั้งล่าสุดนี้ สามารถรับสิทธิรับเงิน 5,000 บาทได้ เพียงยื่นเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในกรกฎาคม 2564 โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร คนขับวินมอเตอร์ไซค์ หรือคนขับแท็กซี่
– อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
– เป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามมาตรา 33
– ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39
– ไม่เป็นข้าราชการหรือเป็นบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมาย

การสมัครประกันสังคม ม.40 ในกรณีทั่วไป ยังจะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอื่นๆ ตามจำนวนเงินที่เราจ่ายสบทบ ซึ่งปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท , ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

ทั้งนี้ ตามมติ ครม. เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของ ‘ผู้ประกันตนมาตรา 40’ ให้เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ (เดิม) เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ ส.ค. 64 – ม.ค. 65 โดยลดเหลือ ดังนี้

– ทางเลือกที่ 1 จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่ เป็น 42 บาท/เดือน
– ทางเลือกที่ 2 จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 60 บาท/เดือน
– ทางเลือกที่ 3 จากจากเดิมจ่าย ในอัตรา 300 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 180 บาท/เดือน
ช่องทาง “สมัครประกันสังคม ม.40” ง่ายๆ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว :
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครได้ง่ายๆ ตามช่องทางดังนี้
– สมัครง่าย ๆ ด้วยตนเอง ผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th
– สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)
– สมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
– สมัครผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)
– สมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม

ทั้งนี้ เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

#ธนกร #ครม #มาตรการเยียวยา #ลดค่าน้ำค่าไฟ #แจกเงิน #เยียวยาโควิด #โควิด19 #ผลกระทบโควิด #สรุปมาตรการ #รัฐบาล #ช่วยเหลือ #ศบค #โฆษกศบค #แจกเงิน5000 #ล็อกดาวน์ #พื้นที่สีแดงเข้ม #ทินโชคกมลกิจ #ทินถกไม่เถียง #ถกไม่เถียงกับทิน #Ch7HD #TERODigital

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง