วิธีการลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ #มหกรรมไกล่เกลี่ยช่องทางเช็คเครดิตบูโร www.ncb.co.th
#วันลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ วันที่14กพ-14เม.ย. 2564

#หนี้บัตรเครดิต #มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

#สอบถามข้อมูลได้ที่
-สำนักงานศาลยุติธรรม www.egov.go.th
-ศูนย์ช่วยเหลือคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน www.bot.or.th เบอร์โทร 1213 #คนมีหนี้รีบฟัง

ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย

เมื่อลูกหนี้เจ้าหนี้สามารถพูดคุยตกลงแก้ไขปัญหาหนี้ระหว่างกันได้ ลูกหนี้จะไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสู้คดี ไม่เครียด ธุรกิจเดินต่อได้ ในขณะที่เจ้าหนี้จะได้ประโยชน์จากการที่จะได้รับชำระหนี้คืน เพราะลูกหนี้จะยังผ่อนชำระหนี้ต่อเนื่อง ไม่ต้องไปฟ้องร้องบังคับคดี สามารถรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

ทั้งนี้ การไกล่เกลี่ยแนวใหม่ ประกอบกับการปรับปรุงและยกระดับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่ผ่านมา จะทำให้แรงจูงใจในระบบการเงินโดยรวมมีความสมดุลมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาลและปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนลดลง รวมทั้งจะช่วยลดแผลเป็น (economic scars ) หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด19 ให้มีน้อยที่สุด 

#คลินิกแก้หนี้ #กระบวนการไกล่เกลี่ย
#ลดภาระผ่อนต่องวด

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง