วงเงินกู้30,000กู้ง่ายไม่ต้องค้ำรายได้ขั้นต่ำ7,000กับสินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARDวงเงินกู้30,000กู้ง่ายไม่ต้องค้ำรายได้ขั้นต่ำ7,000กับสินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD
บัตรนี้เพื่อประชาชน…บัตรเงินสดออมสิน
‘People Card’ และ ‘Prima Card’

การประหยัดอดออมเป็นสิ่งที่ดี เพราะเราจะได้มีเงินออมเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน แต่จะให้แน่ใจว่าเรามีเงินสดไว้หมุนเวียนอย่างคล่องตัว เราจึงควรเพิ่มทางเลือกหลากหลายรูปแบบเพื่อเสริมสภาพคล่องคล่องในการใช้จ่าย
บัตรเงินสดออมสิน ‘People Card’ และ ‘Prima Card’ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ กับรูปแบบ ‘สินเชื่อ
บัตรเงินสด ประชาชนพร้อมใช้’ คืนความสุขทางการเงิน ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ดอกเบี้ยเป็นธรรม เพิ่มทางเลือกในการใช้บริการสินเชื่อ
มาดูกันดีว่า เราเหมาะกับแบบใด ระหว่าง บัตรเงินสดออมสิน ‘People Card’ หรือ ‘Prima Card’
สำหรับบัตรเงินสดออมสิน ‘People Card’เป็นบัตรกดเงินสดสำหรับลูกค้าธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี มีวินัยทางการเงิน เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีอาชีพค้าขาย เพื่อสำรองเงินไว้ใช้จ่ายในครอบครัวหากพบช่วงเวลาฉุกเฉินเร่งด่วน โดยธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.88%-1.00% ต่อเดือน
(เทียบการคำนวณเป็นแบบ Flat Rate) พร้อมทั้ง ฟรี! ค่าธรรมเนียมกดเงินสด และไม่ใช้วงเงินบัตรไม่เสียดอกเบี้ย

ส่วน ‘บัตร Prima Card’ บัตรกดเงินสดสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้มีรายได้หรือมีเงินเดือนประจำ ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการธนาคาร ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน วงเงินอนุมัติ 30,000-1,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.88%-1.12% ต่อเดือน (เทียบการคำนวณเป็นแบบ Flat Rate) พร้อมกับ ฟรี! ค่าธรรมเนียมกดเงินสด และไม่ใช้วงเงินบัตรไม่เสียดอกเบี้ย
นี่คือความสุขทางการเงินที่ ธนาคารออมสิน มอบให้ประชาชน เพื่อให้มีเงินสดพร้อมที่จะใช้จ่ายในยามจำเป็น เร่งด่วนฉุกเฉิน เช่น หมุนเวียนไว้ใช้จ่ายในครอบครัว ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายประจำวันอื่นๆ จึงเรียกได้ว่า บัตรเงินสดออมสิน ‘People Card’ และ ‘Prima Card’ เป็นบัตรเพื่อประชาชนจริงๆ
sources : gsb.or.th
#วงเงินกู้30000 #กู้ง่าย #ไม่ต้องค้ำ #รายได้ขั้นต่ำ7000 #สินเชื่อบัตรเงินสด #PEOPLECARD

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง