มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ นำเตียงผู้ป่วยจากบ้านผู้ใจบุญ ส่งมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงได้ใช้งานต่อมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ และกลุ่มเฟสบุ๊ค ครอบครัวเสบียงบุญ ดำเนินการรับเตียงผู้ป่วย จากบ้านผู้ใจบุญ ที่มีความประสงค์จะบริจาคเตียงผู้ป่วยที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับนางวิมล ทองชูนิตย์ อยู่บ้านเลขที่ 1443 หมู่ 8 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่มีฐานะยากจน โดยมีนางสาววิภารัตน์ ทองชูนิตย์ หลานสาวผู้ป่วย ได้ร้องขอรับการบริจาคเตียงผู้ป่วยจากผู้ใจบุญ ผ่านทางกลุ่มเฟสบุ๊ค ครอบครัวเสบียงบุญ และมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ไม่นานก็มีผู้ใจบุญ ติดต่อเข้ามา โดยมีความประสงค์จะบริจาคเตียงผู้ป่วยให้ ทางมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จึงได้ดำเนินการรับเตียงผู้ป่วยจากบ้านผู้ใจบุญ ส่งต่อไปยังบ้านผู้ป่วยติดเตียงให้ ซึ่งภารกิจในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ยากไร้ โดยทางมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ภายใต้การนำของนายธนกฤต ปิยสิรินันท์ ประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง