มาใหม่!! เน็ตทรู 100 บาท 30 GB โทรฟรีทุกค่ายไม่อั้น! ข้อมูลเพิ่มเติมใต้วีดีโอนี้เลยเพิ่มเติมข้อมูลที่
truemove H : แพ็กเกจสุขใจเถ้าแก่ เน็ต 4 Mbps ได้เน็ตเยอะถึง 135 GB แพ็กเกจสุขใจเถ้แก่เน็ต 4 Mbps ใช้ได้ทั้งปี+พร้อมโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้น เริ่ม วันที่ 3 กันยายน – 30 กันยายน 2562

เน็ตจานวน 135 GB 250 บาท 30 วัน
วิธีสมัคร *900*9989*17807497# โทรออก
(ใช้งานเนิตที่ความเริว 4 Mbps)
โทรพรีทุกเครือข่ายไม่อั้น
(ต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน นาน 12 รอบ)

เน็ตจานวน 45 GB 150 บาท 30 วัน
วิธีสมัคร *900*9988*17807497# โทรออก
(ใช้งนนิตที่ความเร็ว 4 Mbps)
โทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้น
(ต่ออายุอัตโนมัติกุก 30 วัน นาน 12 รอบ)

เน็ตจานวน 30 GB 100 บาท 30 วัน
วิธีสมัคร *900*9604*17807497# โทรออก
(ใช้งนนิตที่ความเร็ว 4 Mbps)
โทรพรีทุกเครือข่ายไม่อั้น
(ต่ออายุอัตโนมัติกก 30 วัน นาน 12 รอบ)

เน็ตจานวน 100 GB 200 บาท 30 วัน
วิธีสมัคร *900*9605*17807497# โทรออก
(ใช้งานเนิตที่ความเร็ว 4 Mbps)
โทรฟรีทุกเครือย่ายไม่อั้น
(ต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน นาน 12 รอบ)

เงื่อนไขการสมัคร
– รับสิทธิตใต้ตมปริมณที่กำหดหลังอคนจะใช้ด้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 Kbps
– โทรทุกเครือข่ายไม่อั้นตัดสายอัตโนมัติทุก 30 นาที่
– สมัครแพ็กเกทายใน7วัน นับจากวันที่เปิตเบอร์
– รับสิทธิ์ด้1 เบอร์ ต่อ1 สิทธิทารสมัครแพิกเกจ
– ชิมที่ร่วมรายการได้แก่ชิม 4G Net Sim ม Social 4G+, ชิมสบาย, ชิม Super Fun, ชิม Super Net, ชิมยกกิวนทั้งตำบล ชิมมิงกะลบ ชิมหัวชะเตย ชิมโปรพลิน ชิมเสริมดวง ชิมศรีอโยธย, ชิมโปรแรงทุกเครื่องนาที่ละบท, หิม 4G+ eSports, ซิมโตนใจ, ชิมอัลโทล, ชิมโนอ,ชิมทรู900 ชิมพร้อมแพิกเสริมและลูกด้ย้ายค่ายเบอร์เดิม
– สำหรับลูกก็ที่สมัครแพ็กเกจเสริมสุขใจเถ้าแก่ทุกคร กรณีเงินไม่เพียงพอสำหรับต่ออายุอัตโนมัติ แล้วสิทร์แพ็กเกจเสริมหลุด สามารถกด รหัสเดิม สมัครเข้ามาไหม่ได้ภายใน 360วัน นับจากวันที่สมัครแพ็กกครั้งแรก
– ไม่กำหนดอำจวนครั้งไนการสมัคร

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง