มาตรการช่วยเหลือม.33 ม.39 ม.40 [ แลบ้านแลเมือง ชั่วโมงที่ 3 || วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564[ รายการแลบ้านแลเมือง ชั่วโมงที่ 3 || ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564
15.15น. มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข็ม กับ คุณสมเกียรติ สิริชูทรัพย์
ประกันสังคมจังหวัดสงขลา

……………

คลื่นวิทยุ — เอฟเอ็ม 88.0 เมกะเฮิรตซ์
แอพลิเคชันแอนดรอยด์ — “PSUBROADCAST”
ฟังออนไลน์ —

#แลบ้านแลเมือง
#PSUBroadcast

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง