ฟังชัด เงินอุดหนุนเด็ก 2000 บาทต่อเดือน ตกลงได้หรือไม่ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้องรัฐบาล เพิ่มเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า เป็น 2,000 ต่อเดือน ในช่วงวิกฤตโควิด 19
องค์กรภาคประชาสังคมด้านเด็กฯ ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง นายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ดูแลเด็กเล็กในสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 โดยเฉพาะเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า จากเดือนละ 600 เป็น 2,000 บาท ชี้เป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่า เพราะเด็กเป็นกำลังสำคัญในอนาคต
องค์กรภาคประชาสังคมด้านเด็ก ผู้หญิง ขบวนแรงงานทั้งในและนอกระบบ และสถาบันวิชาการ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.ลาโหม ถึงข้อเสนอ ปกป้องดูแลเด็กเล็กในสถานการณ์วิกฤติโควิด 19 ด้วยนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กอย่างเท่าเทียม
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดและไม่เกิน 6 ปี เดือนละ 600 บาท แก่เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน โดยมีการลงทะเบียนและมีการคัดกรองรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ข่าวผู้สูงอายุแนะนำ
ผู้สูงอายุ เฮ บำนาญ 3000 บาท ถึงนายกแล้ว รออนุมัติ

ผู้สูงอายุ ได้เฮ!! 16 สิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย “”หลายคนยังไม่รู้”” เบี้ยผู้สูงอายุ

อย่าทิ้งคนแก่ไว้ข้างหลัง ถึงเวลาเปลี่ยนเบี้ยยังชีพ เป็นบำนาญถ้วนหน้า คนละ3000บาท

ข่าวผู้พิการแนะนำ
ผู้พิการ เฮ!! 13 สิทธิพิเศษ เบี้ยและส่วนลดมากมาย หลายคนยังไม่รู้ เบี้ยผู้พิการ

ผู้พิการ เฮ! สิทธิพิเศษ รับฟรี 20,000 บาท ปรับปรุงบ้าน หลายคนไม่รู้

ผู้พิการ เฮ! สิทธิพิเศษ รับฟรี 3,000 บาท ปีละ 3 ครั้ง หลายคนไม่รู้ เงินสงเคราะห์

กดติดตามทนายไอทีคลิ๊กเลย

****************************
สุดท้ายก็ขอฝากให้ทุกท่านช่วย กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม ให้ด้วยน้า ขอบคุณมากครับ

ทนาย, ทนายความ, ทนายไอที, พรบผู้สูงอายุ, 3000บาท, บัตรคนจน, ร่างพรบ, บำนาญแห่งชาติ, เงินบำนาญ, เงินผู้สูงอายุ, บำนาญ, เบี้ยผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพ, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, บัตรคนจนล่าสุด, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด, ผู้สูงอายุ, ข่าวผู้สูงอายุ, ข่าวบัตรคนจน, #ข่าวบัตรคนจนล่าสุด, ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, #ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด, เงินอุดหนุนเด็ก, เบี้ยเด็กทารก, เบี้ยเด็กแรกเกิด, เงินเด็กทารก, ผู้พิการ, สิทธิผู้พิการ, สิทธิผู้สูงอายุ, ลงทะเบียน, สิทธิ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ, เงินผู้พิการ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง