นายจ้าง หรือเจ้าของกิจการ ไม่ให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. , เทศบาล, อบจ. มีโทษจำคุก


โพสต์ที่เกี่ยวข้อง