ธกส.ออก 3 มาตรการแก้ไขหนี้นอกระบบ#ธกส#กู้เงินธกส#แก้ไขหนี้นอกระบบ
1) โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท
2) โครงการสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cashสำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ที่ชำระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน โดยสนับสนุนเงินเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATMสูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาทสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family
3) โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริมวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 6 เดือนแรกระยะเวลาโครงการตั้งแต่บัดนี้ – 31 มี.ค. 2566

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ Call Center 02 555 0555

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง