ทางเลือก…ทางรอด "สินเชื่อเพื่อร้านอาหาร"[ Wealth News ]

ทางเลือก…ทางรอด “สินเชื่อเพื่อร้านอาหาร”

รู้จัก “สินเชื่ออิ่มใจ”
(วงเงินกู้ 100,000 บาท ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี (นาน 5 ปี) และปลอดชำระ 6 เดือน

และ “สินเชื่อ STREET FOOD”
(วงเงินกู้ 3 ล้านบาท ดอกเบี้ยขึ้นกับการค้ำประกัน และผ่อนนานสุด 10 ปี)

กับ คุณอ๋อย อังคนางค์ ใหม่มงคล

#WealthMeUp #News

Facebook:
Line:
Instagram:
Website:

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง