ทนายคดีกู้เงินแก้ปัญหาถูกธนาคารเรียกดอกเบี้ยสูงเกินไป (คดีสินเชื่อ)คุยกฎหมายกับทนาย เมื่อถูกฟ้องจากธนาคาร ถ้าจะจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง ต้องสู้คดีไปไหนแบบใด ดูและทำตามครับ (คดีสินเชื่อ)

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง