ถูกธนาคารปฏิเสธกู้เงิน กลับมาซื้อทั้งธนาคาร 18 ปีต่อมา#ถูกธนาคารปฏิเสธกู้เงิน #กลับมาซื้อทั้งธนาคาร #18ปีต่อมา

ติดตามรายการหรือข่าวสารอื่นๆได้ที่
Website :
Facebook :
Youtube :
Twitter :
Instagram :

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง