ชัวร์หรือมั่วนิ่ม มั่วนิ่ม! เงินอุดหนุนรัฐบาล 3 พัน จ่าย 9 ตุลาคมนี้ ข่าวค่ำ วันที่ 2 ตุลาคม 2563วันนี้มีปมร้อนให้แตกตื่นในโซเชียลมีการแชร์ส่งต่อว่ารัฐบาลเตรียมจะจ่ายเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการคนละ 3,000 บาท โดยเริ่มวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ไปตรวจสอบเรื่องนี้กับชัวร์หรือมั่วนิ่ม

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง