ครม. เยียวยาแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ อายุ 65 ปีขึ้นไป 10,000 บาท ข่าวดึก วันที่ 12 ตุลาคม 2564 #NBTวันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ขับรถยนต์รับจ้าง หรือรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าวินมอเตอร์ไซค์ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ใน 29 จังหวัด ที่อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ และไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 / 39 / และ40 โดยที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้ช่วยเหลือสนับสนุนค่าครองชีพ คนละ 5,000 บาท

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง