ครม.อนุมัติปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 ,ธ.ออมสิน,ธกส เริ่ม 13 พ.ค.นี้ครม อนุมัติปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 ธ.ออมสิน,ธกส
หมายเหตุ. – ธ.ออมสินเริ่มปล่อยสินเชื่อ 13 พ.ค. 2564 ผ่านแอปพิเคชั่น Mymo
ขั้นตอนการกู้เงินผ่านแอป Mymo โดยละเอียด กดลิงค์ –

อย่าลืมกดติดตาม ขอบคุณค่ะ
#ครมอนุมัติปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน #เงินกู้ฉุกเฉิน #ธนาคารออมสิน
——————————————————–
ครม.อนุมัติให้ธนาคาร ธกส.และออมสิน ปล่อยกู้ผู้มีรายได้น้อย ดอกเบี้ย 0.35% ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก พร้อมขยายมาตรการพักหนี้สถาบันการเงินของรัฐถึง 31 ธ.ค.2564

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติมาตรการเพื่อบรรเทาภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด19 ได้แก่.

1. มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด19 เป็นการให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้าง หน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น และเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตรที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี (ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก)

2. มาตรการพักชำระหนี้สถาบันการเงินของรัฐ โดยขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ออกไปถึง 31 ธ.ค.2564 เป็นรูปแบบตามความสมัครใจพักชำระเงินต้น เพื่อให้ประชาชนมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจต่อไป นอกจากนี้กระทรวงการคลัง ได้ประสานธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประสานธนาคารพาณิชย์ร่วมกันออกมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินทั้งหมด ซึ่งจะเห็นความชัดเจนเร็วๆ นี้
————————————————————–
ครมวันนี้,ครม.อนุมัติ,ครม.ธ.ออมสิน,ไฟเขียว,ครมไฟเขียวคนละครึ่งเฟส 3
ครมเคาะเยียวยา,ครมไฟเขียวคนละครึ่ง,ครมลดค่าไฟ,ครมเคาะคนละครึ่งเฟส 3
เยียวยารอบ3,เยียวยาโควิดรอบ3,เยียวยาล่าสุด,เยียวยาเกษตรกร,เยียวยารอบใหม่
เยียวยาโควิดล่าสุด,เยียวยารอบ3ล่าสุด,เยียวยากลุ่มเปราะบาง,ธนาคารออมสิน,ออมสิน ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อเยียวยารอบ3
————————————————————–
ขอบคุณที่มาแหล่งข่าว

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง