ข่าวดี!2ส.ค.64รัฐแจกเงินบัตรคนจนคนละ1575บาทบัตรคนจน,ผู้พิการกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลย#02/08/64ข่าวดี คลังแจ้ง#ตารางโอนเงินบัตรคนจน และ#ผู้พิการพิการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนเดือนสิงหาคม
2564 ตารางเงินเข้ามาแล้ว เช็กได้อะไรบ้าง
วันที่ 1 สิงหาคม
– เงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าประชารัฐ คนละ 200 บาท
และ 300 บาทต่อเดือน ตามเกณฑ์รายได้
ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ
300 บาทต่อเดือน
ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000
บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน
-เงินเพิ่มกำลังซื้อ เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตร
สวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วม
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการ
คนละครึ่งเฟส 3
– เงินเช่วยเหลือค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ (ไม่
สามารถกดเป็นเงินสดได้) รถเมล์ รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้า
ใต้ดิน คนละ 500 บาทต่อเดือน
– ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน ใช้กับร้านค้าที่
เข้าร่วมโครงการประชารัฐ
ข่าวสารประจำวันที่2สิงหาคม2564

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง