ข่าวดี!!!!สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารออมสินเปิดให้ยื่นกู้วงเงิน 50,000 บาท#ธนาคารออมสิน #ออมสินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
#บัตรคนจนกู้ออมสิน#สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง