ข่าวดี!ต่างจังหวัดฟัง! แจกเงิน เยียวยาอะไรบ้าง ล่าสุดนายจ้าง/ผู้ประกอบการ กรณีที่มีลูกจ้าง

ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม มาตรา 33 ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อผู้ประกอบการจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คนในอัตรา 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ

ลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง

ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม มาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. 64 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

ส่วนผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ในโครงการคนละครึ่ง-เราชนะ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมเพราะไม่มีลูกจ้าง ให้ดำเนินการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 40 เพื่อรับความช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทด้วย 1 เดือน
สำหรับวิธีการเตรียมเอกสาร รับเงิน 5,000 บาท รัฐบาลให้หลักการว่า จำกัดเอกสารให้น้อยที่สุด เพื่อลงทะเบียน และจ่ายเงินเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด ดังนี้
วิธีเตรียมเอกสาร
หลักฐานการเป็นลูกจ้างในกิจการที่ถูกสั่งปิดเพราะประกาศ คำสั่งของรัฐบาล
บัตรประชาชน
หลักฐานจ่ายเงินสบทบประกันสังคม ตามมาตรา 39 และมาตรา 40
เอกสารจ่ายเงินสมทบ 6 เดือนย้อนหลัง
เอกสารการรับเงินจากนายจ้าง หรือคู่ค้า ครั้งสุดท้าย
วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40
วิธีสมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม

เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อเข้าโปรแกรม ลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ถ้าเป็นโทรศัพท์ เคลื่อนที่โปรแกรมจะอยู่ตรงกลางหน้าจอหากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมจะอยู่ด้านขวามือ ของหน้าจอ
#เยียวยาล่าสุด #5000ล่าสุด
#วิธีรับเงินเยียวยา #ประกันสังคม
#สมัครมาตรา40 #ผู้ประกันตน #ม33 #ม39 #ม40
#เป๋าตัง #ธนาคารกรุงไทย #ถุงเงิน #เยียวยาล่าสุด
#เราไม่ทิ้งกันรอบ2 #เยียวยา5000รอบ2 #คนละครึ่งรอบ3
#บัตรคนจน #ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่
#ลงทะเบียนสินเชื่อพลังฐานราก #บัตรคนจนล่าสุด #เงินบัตรคนจนเข้าวันไหน

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง