กรุงไทย เปิดสินเชื่อ 5 แสนบาท กู้ได้ไม่มีหลักทรัพย์ เฉพาะคนกู้โครงการอื่นไม่ผ่านกรุ งไ ทย เปิ ดสินเ ชื่ อไม่ใช้หลั กทรั พย์กู้ได้ สูงสุด 500000 บ าทให้ เฉพ าะคน ที่กู้โค รงก ารอื่นไม่ ผ่าน

ที่ไม่เกิน 5 เท่ าของร ายได้เลย และเจ้ าของกิ จการก็สามารถเข้าถึงแห ล่งเงิ นทุน

ไม่มีหลั กทรั พย์วงเงิ นสูงสุด 5 แสนบาทได้ด้วย

ในการถ่ายทำทุกเทป มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดอัตราความเสี่ยงการติดเชื้อ (COVID-19)
———————————————————————————————————————————————————-
ติดตามช่องทางสื่อสารไบรท์ทีวี
Website :
Facebook :
Twitter :
Instagram :
Youtube :

กด Subscribe ติดตามได้ที่นี่ : เพื่อชมคลิปข่าวเด็ด, สัมภาษณ์ exclusive ก่อนใคร
ติดต่อโฆษณา โทร. 086-322-6363

#กรุงไทย #สินเชื่อกรุงไทย #เราชนะ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง