กยท. ขยายเวลาปล่อยกู้ผู้ประกอบการยาง 25,000 ล้าน ถึงสิ้นปี 64 ข่าวเที่ยง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการยาง ให้มีเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ และมีส่วนช่วยชาวสวนยาง ให้ได้ราคาสูงขึ้น การยางแห่งประเทศไทย ได้ขยายระยะเวลาในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน 25,000 ล้านบาท จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง