home about history activity forum contactus
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

H
 
`
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทความวารสารสมาคม
-การเข้ามาอิสลามในอินเดีย
-อินเดียคลังแห่งความรู้
-มิตรภาพ
-สาวเอยจะบอกให้
-ธนาคารอิสลาม
-ลมหายใจสุดท้าย
-สงครามในตะวันออกกลาง
-นิฟาก
-แดนสาหรีในทัศนะของข้าพเจ้า
-ก้าวผ่านความชังตามขนบแบบอินเดีย (1)
-ก้าวผ่านความชังตามขนบแบบอินเดีย(จบ)
- ราก และ เหง้า แห่งจิตวิญญาน (1)

 

MASALA news
Vol73
 
 
 


  Thaialigarh India


 


 

 
 

 

อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺ

นักศึกษาทุกท่านที่สมัครเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว เเละกำลังรอผลเเอดมิชชั่น ขณะนี้ผลเเอดมิชชั่นเริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆ

ขอให้ทุกท่านเฝ้ารอด้วยความหวัง เเละดุอาอฺต่อเอกองค์อัลลอฮฺ อินชาอัลลอฮฺทุกท่านได้รับการตอบรับจากพระองค์

 

หากท่านใดที่ผลเเอดมิชชั่นออกเเลทางสมาคมจะติดต่อกลับไปครับ เเละเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท่านสามารถดู รายละเอียดข้อมูลการขอวีซ่า ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ

ข้อมูลการยื่นขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาใหม่(PDF file)<<<

เเละติดตามข้อมูลข่าวสารเเละสอบถามได้ที่ FACEBOOK

 

 

หากท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ โดย ADD Line ID ด้านล่างนี้ครับ

  • นายอาซอารี ดีโซะ >>>Ashari Disoh (Facebook)<<<....LINE ID : Azree117
  • นาย อิสมาอีล โล่ขุนพรหม>>Ismaila Asadudin Lokhunprom(Facebook)
  • นางสาวยัสมิน บาซอ >>>LINE ID : Yasminbasor
  • นางสาวมูนีเราะห์ ปูเเทน>>>LINE ID: MUMIIN123
  • นางสาว อภิญญา เเสงมาน>>>HANAH HASANAH (Facebook)LINE ID: 0877174136
  • นางสาวนัฐกานต์ คงศิริ>>>Shurofah Kongsiri (Facebook)

..

ผลเเอดมิชชั่นระดับ ปริญญาตรี

 
ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สาขา

     
1 THANYATHORN RODKAEW B.COM.
2 RABIA MADARDAM ECONOMICS
3 SURAIDA WANGSLEAH ECONOMICS
4 FATMAH KASAMASU ECONOMICS
5 MUHAMMADSALFAL PU ECONOMICS
6 NASRULLOH WAEBAKO ECONOMICS
7 MUYAHID PULA POLITICAL SCIENCE
8 SUDARAT WAEYUSOH ISLAMIC STUDIES
9 ANWAR NIMCHAREON ISLAMIC STUDIES
10 PUTTHIPONG LAMPON ISLAMIC STUDIES
11 CHANAKAN WONGSANT ISLAMIC STUDIES
12 ANANDA HONGSUWAN ISLAMIC STUDIES
13 MUSAROFA BAKAPRASERT EDUCATION
14 FARIDA LONGJI EDUCATION
15 ASREE MAMING EDUCATION
16 NANNAPAT SORNKHAO ARABIC
17 AUMMARIN NIMA ARABIC
18 SALMA PUNYANG ENGLISH
19 SANFA HOOKHIAO ENGLISH
20 FIRDAUS SINGHAD COMMUNICATIVE ENG.
21 WARUNYA WIMOLKANJANA COMMUNICATIVE ENG.
22 TANYARAT SMANKAEW COMMUNICATIVE ENG.
23 CHINNAWAT JAIBOON COMMUNICATIVE ENG.
24 NURIMA TAYEH COMMUNICATIVE ENG.
25 SARUNYA SONKAKAN COMMUNICATIVE ENG.
26 SOFAN SULONG COMMUNICATIVE ENG.
27 CHANAPA SA-ARD COMMUNICATIVE ENG.
28 NARISA KUNDEE COMMUNICATIVE ENG.
29 RASSAMEE PAYU COMMUNICATIVE ENG.
30 KRONGKWAN MADNURAK LINGUISTICS
31 ZAKIYAH SAEMAE LINGUISTICS
32 TASNIM DOLOH LINGUISTICS
33 SARUNYA SONKAKAN LINGUISTICS
34 MUHAMMAD YEEHAMAD LINGUISTICS
35 SALWAH LAMAH LINGUISTICS
36 NARISA KUNDEE LINGUISTICS
37 SAREENA CHOTCHUANG LINGUISTICS
38 ANTICHA WANGPRASIT LINGUISTICS
40 ALLAM MAKAEW LINGUISTICS
41 IKRAM JEHA ICCR. SPONSORED ENGLISH
42 FURKORN SINGHAD COM. SC.

 

ผลเเอดมิชชั่นระดับปริญญาโท ประกาศผลเมื่อ 20-07-16

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สาขา

     
1 MS. NUSREEN WANGMANA COMPUTER APP.
2 MS. NARIMAN YISAMAENG ELT.
3 MR. ALEE MASENG ELT.
4 MR.ARUF MEEBUNLAP LINGUISTICS
5 MR.NIPHON DAMAN LINGUISTICS
6 MR.JAFFNI DENSUMIT LINGUISTICS
7 MS.NATCHARIN KONGPENG LINGUISTICS
8 MS.HAFEEYAH KAMAE ISLAMICS STUDIES
9 MS.SUKANYA CHONGRAK ISLAMICS STUDIES
10 MR.CHALERMPORN MADUSAN ISLAMICS STUDIES
11 MR.ABADIE DAOH ISLAMICS STUDIES
12 MR.SUBURUT WONGVITAYAPANYA ISLAMICS STUDIES
13 MR.MUHAMMADSHARIF CHEHMI ISLAMICS STUDIES
14 MR.MUHAMMADSHARIF CHEHMI THEOLOGY
15 MS.KHOPUESOH CHETEH POLITICAL SCIENCE
16 MR.JAFFNI DENSUMIT POLITICAL SCIENCE
17 MS.YASMIN BASOR PSYCHOLOGY
18 MS.SABEELA CHEMING M.B.A.
     
     

 


 

ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมของสมาคมสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ที่ นายเอนก ขันศรีทรง ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา บัญชีเลขที่ -3224535702

 


 


AMU

รวมภาพในอดีตอาลิการ์
รวมภาพในอดีตอาลิการ์


ภาพกิจกรรม ปี 2015 -2016

 

 

 


 
 
 

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในอลิการ์ (อินเดีย) 2015-2016
The Committee of Thai Students Association in Aligarh (India)

นายมาหามะคอดาปี สมวงศ์
นายกสมาคมฯ (อามีร)
President of The Association

 


 นางสาววิภารัตน์ นกเเอนหมาน
นายิกา(อามีเราะห์ )
Women President of Thai Association

 

 

 

 
 

นายอิบรอเฮม หะยีสะมะ
อุปนายกคนที่ 1
Vice-president of the association          

นายอนัส หลงกูนัน
อุปนายกที่ 2
Vice-president of the association
                       

 
 

นายซัลมาน อาดำ
เหรัญญิก
Treasurer
                                

นายฟัรฮัน กาเดร์
เลขานุการ
Secretary

   
 

นายอัมรินทร์ สัมฤทธ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
President of Academic Matter

นายมุสตากีม ฮายีอับดุลเลาะ
รองฝ่ายวิชาการ
Vice-president of Academic Matter

   
 
 
  
     
 

นายอาซฮารี ดีโซะ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
President of Activity

 

 

นายธวัชชัย โล่ขุนพรหม
รองฝ่ายกิจการนักศึกษา
Vice-President of Activity

 
     
 

นางสาวยัสมีน บาซอ
กิจการนักศึกษา(หญิง)
Vice-President of Activity

นางสาวมูนีเราะห์ ปูแทน
รองกิจการนักศึกษา(หญิง)
Vice-President of Activity

 
     
 

นางสาวอภิญญา เเสงมาน    
รองกิจการนักศึกษา(หญิง)
Vice-President of Activity

นางสาวณัฐกานต์ คงศิริ 
รองกิจการนักศึกษา(หญิง)
Vice-President of Activity

 
 
 นายพิทยา ธรรมธารัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
President of Public Relation


 
 

นายถิรวัฒน์ เจริญสง่า
รองฝ่ายประชาสัมพันธ์(ชาย)
President of Public Relation

นางสาวนัษสุฮาย์ อาซัน
รองฝ่ายประชาสัมพันธ์(หญิง)
Vice-President of Public Relation

 
 

 

 นายสุรินทร์ กวีเขต
หัวหน้าฝ่ายกีฬา
President of Sports


 
 

นายฟุรกอน วิทยานนท์
รองฝ่ายกีฬา(ชาย)
Vice-President of Sports

นางสาวรอฮานี คาเดร์  
รองฝ่ายกีฬา(หญิง)
Vice-President of Sports

 
     
 
  

นายมูฮำมัด หะยีเลาะ
หัวหน้าฝ่ายปฎิคม
President of Receptionist

 
 
 นางสาวกรรณิการ์ มาลาวัยจันทร์
รองฝ่ายปฎิคม
Vice-President of Receptionist